Bygnings- og Boligregistret (BBR)


Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.Tingbogsoplysningen


Tingbogsattesten indeholder oplysninger om:

  • Adkomst, dvs. hvem der ejer ejendommen
  • Hvornår ejendommen sidst er handlet og til hvilken pris
  • Hæftelser, dvs. oplysninger om de tinglyste pantebreve på ejendommen
  • Byrder og servitutter, dvs. hvilke rådighedsbegrænsninger og tilstandsbegrænsninger, der er knyttet til ejendommenAndelsportalen


Andelsportal.dk er en hjemmeside for bestyrelser og andelshavere i landets andelsboligforeninger. Andelsportal.dk formidler nyheder og vejledning om andelsboligmarkedet, og samtidig kan andelshavere og bestyrelser indhente tilbud på et renoveringsprojekt eller andre former for foreningsopgaver.Grundejerforeningen Skovparken


Grundejerforeningen Skovparken har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser.Nyborg Forsyning & Service A/S


Nyborg Forsyning & Service A/S er Nyborg Kommunes forsyningsselskab.Nyborg Kommune


Nyborg Kommune er en attraktiv kommune midt i hjertet af Danmark, med hyggelige handelsgader og med flere historiske og kulturelle seværdigheder.