Andelsboligloven


Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber


Bygningsreglementet


Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)


Forbrugerbeskyttelse


Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.


Hegnsloven


Bekendtgørelse af lov om hegn


Private fællesveje


Bekendtgørelse af lov om private fællesveje