FORENINGENS HISTORIE

Andelsboligforeningen Skovparken II er en privat andelsboligforening bestående af 16, hovedsaglig ensartede, boliger på 95 m2 sammenbygget i rækker på 2 - 5 enheder. Andelsboligforeningen er beliggende i Nyborgs nordøstlige boligområde "Skovparken". Området er udbygget og veletableret med masser af grønne fællesarealer og med skov og strand som nærmeste naboer.


Selvom kun et par andelshavere har benyttet sig heraf, har alle mulighed for at udvide boligarealet med op til 23 m2 enten som grundmuret udbygning eller som tilbygning i form af udestue eller overdækket terrasse. Der er desuden mulighed for opførelse af en enkeltstående carport på op til 20 m2.


Andelsboligforeningen nyder det særlige kendetegn, at det påhviler den enkelte andelshaver at forestå den samlede vedligeholdelse af vedkommendes andelsbolig såvel indvendig som udvendig. Denne ordning inspirerer naturligvis til en højere grad af opmærksomhed på foreningens ejendom og dermed samlede værdier.


Foreningen har, som de fleste andelsboligforeninger, der blev etableret i 1980'erne, levet en omtumlet tilværelse. Fra etableringsfasen op gennem tider, hvor det var vanskeligt at omsætte andelsboliger og nødtvunget måtte ty til udlejning frem til den mere etablerede fase, hvor individualismen på boligmarkedet også har sat sine spor i andelsboligforeningerne med en heraf stigende efterspørgsel.


Efter i en periode af nogle få år, med absolut begrænset udbytte, at lade foreningen administrere af et advokatfirma, har bestyrelsen på non-professionel basis, til andelshavernes store tilfredshed, overtaget foreningens samlede administration og revision. Denne ordning med heraf store økonomiske besparelser sammenholdt med et velfungerende regelsæt og en overskuelig enhed gør foreningen til et attraktivt tilbud på fynske boligmarked.


Foreningen opererer ikke med venteliste og en andelsboligs liggetid er for os et ukendt begreb.

Hvis du vil orientere dig om, hvorvidt en andelsbolig er til salg, så klik her.